Kunde: Gladsaxe Bibliotek /// Program /// Principper, layout og illustrationer